събота, 24 февруари 2018 г.

Гинка Върбакова с първо интервю

Първото интервю на Гинка Върбакова, чиято фирма "Инерком България" купи активите на ЧЕЗ у нас, вече е факт. То бе разпространено от БТА. Прави впечатление, че интервюто няма автор - т.е. не известно дали въпросите са били задавани от журналист или е бил изпратен готов текст с въпроси и отговори. БТА не разпространява и снимка на Гинка Върбакова - обичайната практика е събеседниците да бъдат снимани.

Поради високия обществен интерес към темата, ви предлагаме цялото интервю без редакторска намеса:- На финалната права сте да сключите сделката на годината в България. За вашата компания има малко информация в публичното пространство. Кои са "Инерком"?

- Гордеем се, че сме сред малкото български компании, които инвестират в толкова мащабен проект в енергетиката. Това е голяма стъпка в развитието на нашата компания и ние се отнасяме много професионално и отговорно към нея.

"Инерком България" е част от група компании, които вече 10 години работят в областта на енергетиката, енергийната инфраструктура и строителството. Основната ни дейност до момента е свързана с изграждане на централи и производство на електроенергия от ВЕИ. Групата притежава 6 действащи фотоволтаични централи, с обща мощност около 23 МВт.
Успоредно работим за изпълнение на проект за фотоволтаична централа с мощност от 80 МВт, която ще функционира изцяло на пазарен принцип. Имаме опит в изграждане на енергийна инфраструктура - нови присъединявания, кабелни и въздушни трасета - средно напрежение, реконструкция на съоръжения от преносната електроенергийна система, свързани с нови присъединявания. Реализирали сме редица такива проекти. Занимаваме се и със строителна дейност. Членуваме в секторните бизнес организации - Българската фотоволтаична асоциация и Камарата на строителите. Имаме партньорства с много големи български и международни компании.

Досега не сме присъствали активно в публичното пространство, защото естеството на бизнеса ни не го налагаше. Ние, както и нашият екип, напълно осъзнаваме обществената значимост и интерес към дружествата, които ще придобием. Ще поддържаме отношения на диалог с всички заинтересовани страни.

- Как средна българска компания беше избрана да придобие бизнеса на ЧЕЗ в страната?

- В бизнеса е важно какво предлагаш, колко надежден си и какъв потенциал имаш. Бяхме избрани в една изключително тежка процедура, която привлече множество международни участници, организирана и проведена по законите на Чешката република. Ние, както и всички останали кандидати, преминахме през много проучвателни етапи и трябваше да покрием редица изисквания на продавача - ЧЕЗ и мажоритарния й собственик в лицето на чешката държава.
Предоставихме множество документи, одити, финансова и търговска информация, изискана в процедурата. Доказахме, че имаме опит и капацитет да придобием и управляваме дружествата, които ЧЕЗ продава. Благодарим на целия екип от консултанти по сделката - адвокатска кантора Allen and Overy, нашите консултанти по английско право, Адвокатско съдружие Спасов и Братанов, и финансовия консултант Mane Capital, както и на партньорите от банковите и финансовите институции, всички от които работиха много професионално. (в прессъобщението тези изречения са приписани на Милена Стоева - председател на Съвета на директорите на "Инерком България" - б.р.)

Остава последният етап - сделката да бъде одобрена от антимонополния орган Комисия за защита на конкуренцията. Едва след това тя може да бъде финализирана и ние да станем собственик. След придобиването ще направим и търгово предложение до миноритарните акционери, съгласно изискванията на закона.

- Сами ли участвате в тази сделка? Имаше спекулации, че различни бизнес интереси стоят зад вас?

- "Инерком" участва самостоятелно в процедурата. Ще бъдем подкрепени единствено от уважавана банкова институция, която ще ни предостави кредит. Това ще стане на базата на конкретни критерии, свързани с нашия бизнес и кредитно досие.
Собствеността ни е напълно прозрачна и публично достъпна. Групата се състои от 9 компании, в които аз съм единствен или мажоритарен собственик. Това е факт от създаването на дружествата и може лесно да бъде проверено.

- Споменахте банкова институция. С коя банка преговаряте и каква част от финансирането ще осигури тя?

- Утвърдена практика е подобни придобивания да се финансират основно с привлечен капитал. По време на преговорите договорихме подкрепа за нашето участие в сделката от страна на голяма международна банка с висок кредитен рейтинг. Когато се използва привлечено финансиране, условията по споразумението с банката се финализират едва след избора на купувача. На този етап не можем да дадем повече информация, но сме предоставили всички необходими документи, касаещи финансирането на продавача ЧЕЗ.

- Как успяхте да убедите банкови институции да ви финансират като купувач? Какво е състоянието на вашия бизнес?

- "Инерком" притежава активи и кредитна репутация, които ни дадоха възможност да използваме привлечено финансиране. Активите на групата ни се оценяват на около 100 милиона лева. Приходите ни нарастват устойчиво със среден темп от около 30 процента през последните години. По предварителни финансови данни приходите на групата за миналата година са около 50 милиона лева и ще отчетем печалба от около 10 млн. от дейността си.
Дружеството, което ще придобие активите на ЧЕЗ след одобрението на КЗК, е "Инерком България" ЕАД и е част от нашата група. То бе създадено специално във връзка с придобиването на активите на ЧЕЗ. Това е утвърдена практика при подобни сделки, тъй като позволява прозрачност и ефективност на управление на бизнеса.

- Какво ви дава увереност, че ще се справите с огромен бизнес, който засяга 3 милиона клиенти?

- Купуваме от ЧЕЗ един добре работещ бизнес и ще го развиваме устойчиво в интерес на клиентите и с отговорност към сигурността и стабилността на енергийната система. Познаваме добре енергийния пазар. Минали сме през всички промени до момента в сектора на производство на електроенергия от ВЕИ. Запознати сме с местните регулации и лицензионни изисквания към дружествата, които предстои да придобием. Познаваме международните тенденции и добрите практики в сектора. Електроразпределението и електроснабдяването са вероятно едни от най-регулираните бизнеси в България и подлежат на контрол от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В толкова регулирана среда компаниите работят в строго определени рамки.

Като собственик "Инерком" ще задава стратегическите приоритети и посока за развитие и ще следи за стабилността и ефективността. За оперативното управление ще разчитаме в голяма степен на експертизата на мениджърите и служителите в компаниите, които ще придобием. Ще заложим на приемственост и експертност. Екипът на ЧЕЗ е с доказано висок професионализъм и опит. Това са над 3000 човека, които години наред се грижат за сигурността и качеството на доставките на електроенергия за всички клиенти на дружествата. За председател на Съвета на директорите на "Инерком България" поканихме Милена Стоева, юрист с дългогодишен опит в енергетиката. Тя е запозната с бизнеса, който придобиваме, работила е дълги години на отговорни позиции в дружества от групата на ЧЕЗ.

- В каква посока смятате да развивате дружествата, които придобивате?

- Осъзнаваме обществената значимост на бизнеса, който придобиваме. Нашата цел е в рамките на регулаторните изисквания да предоставим най-добра услуга на клиентите и да развиваме успешно дружествата в новите пазарни реалности. Знаете, пред енергийния сектор предстоят важни промени, свързани с пълната либерализация на пазара на електроенергия.


Ще работим, за да направим най-доброто предложение на потребителите и да разширяваме пазарното присъствие на дружествата. Планираме въвеждане на иновативни технологии на база утвърдени международни практики. Ще насочим инвестиции и в проекти, които водят до оптимизиране на оперативните разходи. Ще продължим добрите практики, свързани с развитие на човешките ресурси. Усилията ни ще бъдат фокусирани върху постигане на максимална сигурност на доставките и устойчив ръст на качеството на услугите.

На тази дата: 24 февруари 1841 г. руските селяни се вдигат на бунт против сеенето на картофи

На 24 февруари 1841 г. излиза разпореждане на руското правителство „За мерките за разпространение отглеждането на картофи”. В тираж 30 000 броя из цяла Русия е изпратено безплатно наставление по правилното отглеждане на картофите. Тези мерки са в отговор на започналите т. нар. „картофени бунтове” против насилственото въвеждане на картофите.

Бунтовете

През 1834 г. избухват вълнения сред крепостните селяни в именията на помешчици във Вятска и Владимирска губернии, но най голям размах движението придобива сред държавните селяни през 1840-44 г., явяващи се едновременно и отговор на провежданите реформи в държавните села (1837-41 г.).

Само в губерниите на Севера, Приуралието, Средното и Долно Поволжие въстават над 500 000 селяни, които унищожават посевите, пребиват държавните чиновници, самоволно преизбират старейшините, нападат с оръжие наказателните отряди.

Заедно с руснаците в движението участват марийци, чуваши, удмурти, татари, коми. Правителството войски хвърля за усмиряване на въстаниците. На много места са разстреляни селяни. Хиляди въстаници са предадени на съд, след това са откарани в Сибир или са изпратени войници.

Неуспешните царски кампании

Когато западноевропейските народи започват повсеместно да отглеждат картофи, повечето руснаци поминуват с ряпа. И то при условие, че ако французите чак по време на Великата революция научават, че картофите не са отровни и се ядат, то Петър І почти 100 г. преди това изпраща от Ротердам на граф Шереметиев чувал с картофи със заповед да бъдат разпратени из всички губернии за развъждане.

Фиаско търпи и Екатерина ІІ. През 1765 г. от Германия са изпратени в Москва 57 бъчвички с картофи. Медицинската колегия долага в сената, че най-добрият начин да се помогне на градуващите финландски селяни се крие „в тези земни ябълки, които в Англия се наричат потетес, а на други места са известни като земни круши, тортуфели и картуфели”.

Тогава по заповед на императрицата из цялата империя са разпратени клубени картофи и наставления по развъждането им. Контролът за изпълнение е възложен на местните губернатори. Начинанието обаче се проваля – народът упорито не иска да допусне на масата си чуждоземния продукт.

Даже в началото на 19 век картофът е малко известен на кулинарите в Русия. Най-образованите хора по онова време се отнасят към него с опасение. Чак до втората половина на 19 век картофът, независимо от страшните укази на правителствата, така и не намират достойно място в изхранването на народа.

Следват височайши заповеди (1840 – 1942 г.) да се посеят картофи на обществени терени за снабдяване на селяните с посевен материал, издаване указания по отглеждане, съхраняване и употреба на картофите в храненето, поощряване с премии на стопаните, отличили се в развъждането на картофи.

Тези картофени кампании отново се провалят и то не в малка степен поради това, че правителството иска да реши един толкова важен въпрос с насилствени мерки.

За бързото разпространение на картофите сред широките народни маси пречат и небивалиците, които разпространяват за „земните круши” пазителите на „старата вяра” – ярки противници на всичко ново. В една от тези небивалици се твърди, че най-първият картофен храст се появил на гроба на дъщерята на митичния цар Мамерс, която приживе по „внушение на дявола” била разпътна жена. Затова който опита този „дяволски зеленчук” ще бъде подложен на греховни изкушения и ще попадне в ада.

За предубеждението против картофите спомага и звученето на самото име, тъй като на мнозина им се причува като „крафт тойфелс”, което в превод от немски означава дяволска сила.

Макар и със сила, правителството успява да се наложи и след последните бунтове площите с картофи започват бързо да се увеличават. Ежегодно губернаторите изпращат сведения в Петербург. В края на 19 век в русия са засяти с картофи над 15 млн. декара. Към началото на 20 век картофите са считани „втори хляб”, сиреч се превръщат в един от основните продукти за храна.

Причини за „картофените бунтове”

До преди няколко десетилетия традиционно е считано, че „картофените бунтове” представляват антикрепостни вълнения на народните маси, причинени от действията на правителството. Всъщност причините са по-прости, но не по-малко интересни.

На първо място е консерватизмът и изключителното невежество на суеверните руски мужици и враждебно посрещане на всяка новост. Патриархалните селски семейства практически са херметически „консервирани” от столетия. Феодалната закрепостеност не позволява движение на хората и проникване отвън на нови идеи и възгледи за света.

На второ място в бунтовете прозира не социално-икономическа, а религиозно-есхатолическа природа, тясно свързана с представите за „последните времена”, „края на света” и „козните на Антихриста”. По време на бунтовете селяните се борят не против помешчиците и експлоататорите, а против слугите на дявола, желаещи да установят в православното село свои порядки.

Вицове, февруари 2018 г.

Интроверт от Исландия.
Порното е вредно! То дава нереална представа колко бързо идват домашните майстори!

***

Вдигнаха цените на алкохола... Вдигнаха цените на цигарите... Вдигнаха цените на винетките... Ала, цената на вазелина не е мръднала от много години!!! Това не Ви ли говори нещо?!?

***

Модерна тийнейджърка:
- Нето - 48.0 кг.
- С грим - 51.0 кг.
- С дрехи - 51.120 кг.

***

- Иска ми се да имах кинти да си купя самолет...
– Е за къв чеп па ти е самолет?
- Не ми трябва самолет бе, трябват ми толкова кинти...

***


Мечтая да си купя прозорци с изглед към Средиземно море.


петък, 23 февруари 2018 г.

Кака Гинка от Пазарджик подписа договора за ЧЕЗ

Инерком България беше избрана за купувач на всички активи на ЧЕЗ, a. с. в България. Договорът между дружествата от групата на ЧЕЗ и Инерком България беше подписан на 23.02.2018 г., съобщиха от пазарджишката семейна фирма, заради която изхвърча главата на енергийния министър Теменужка Петкова.

А тя потвърди, че е близка семейна дружка със собствениците на микрофирмата в сектор енергетика.

Процедурата по продажбата, която привлече множество международни участници, се проведе съгласно законите на Република Чехия. Предстои сделката да бъде одобрена от българските регулаторни органи, едва след което ще бъде финализирана, уточняват от фирмата на Гинка.

Дружествата, обект на сделката са: “ЧЕЗ България” ЕАД, “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД, “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, “ЧЕЗ информационни и комуникационни технологии Българи” ЕАД, “Фри Енерджи Проджект Орешец” ЕАД и “Бара Груп” ЕООД.

„Осъзнаваме обществената значимост на бизнеса, който ще придобием. Гордеем се, че сме сред малкото български компании, които инвестират в толкова мащабен проект в енергетиката. Първостепенна задача е да развиваме постигнатото от ЧЕЗ в условия на диалог с всички заинтересовани страни. Нашите намерения са за отговорно отношение към милионите клиенти на ЧЕЗ, служителите, ръководния екип и партньорите на дружествата.

 Ангажирани сме да работим прозрачно, изцяло в интерес на българските потребители, при спазване на законодателството и регулаторните изисквания. Това е голяма стъпка в развитието на нашата компания и ние се отнасяме много професионално и отговорно към нея“, каза Гинка Върбакова, собственик на дружествата от групата на Инерком.

Тук е добре да се уточни, че "групата" е със символични активи и работи на загуба от съвсем миниатюрни по мащаб ВЕИ-та.

„Вложихме много време, средства и усилия в подготовката на тази сделка. Ние, както и всички останали кандидати, преминахме през много проучвателни етапи и покрихме множество изисквания на продавача ЧЕЗ, а. с. и мажоритарния собственик в лицето на чешката държава. Предоставихме документи, одити, финансова и търговска информация, изискани в процедурата. Доказахме, че имаме опит и капацитет да придобием и управляваме дружествата в България в една изключително тежка процедура с множесто международни конкуренти. Благодарим на целия екип от консултанти по сделката – адвокатска кантора Allen and Overy, адвокатите ни по английско право, както и Адвокатско съдружие Спасов и Братанов, и финансовия консултант Mane Capital, както и на партньорите от банковите и финансовите институции. Ще отстояваме принципа на приемственост и ще продължим политиката на социално отговорно отношение, което за нас е част от разбирането ни за етично поведение на българския пазар.

 В дружествата на ЧЕЗ работят истински експерти и професионалисти, много от които с десетки години опит в енергетиката. За нас хората правят един бизнес успешен“, каза Милена Стоева, председател на Съвета на директорите на “Инерком България” ЕАД.
“Инерком България” ЕАД – дружество, специално учредено за целите на придобиването от ЧЕЗ, а. с., е част от и е изцяло подкрепено от голяма група компании, които се развиват повече от 10 години в областта на енергетиката, енергийната инфраструктура и строителството.

 Цялата информация относно собствеността на “Инерком България” ЕАД е прозрачна и публично достъпна. Основната част от дейността на групата е свързана с производство на електроенергия, проектиране, изграждане и оперативно управление на централи за производство на електроенергия от ВЕИ. Инерком развива фотоволтаични проекти с обща инсталирана мощност от 100 МВт.


Те включват 6 действащи централи с капацитет от 23 МВт и проект за 80 МВт централа, която ще функционира изцяло на пазарен принцип. Дружествата от групата на Инерком имат опит в изграждане на нови присъединявания, кабелни и въздушни трасета средно напрежение и реконструкция на съоръжения от преносната електроенергийна система, свързани с нови присъединявания. Групата има успешно реализирани проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения. Част от дружествата от групата на Инерком развиват дейност и в сферата на строителството. Компаниите членуват в секторните бизнес организации - Българската фотоволтаична асоциация и Камарата на строителите.

От Брюксел Борисов прие оставката на Теменужка Петкова

Премиерът Бойко Борисов обяви пред журналисти в Брюксел, че оставката на енергийния министър Теменужка Петкова ще бъде приета.

Той обясни, че тази сутрин е разговарял с Петкова и разбрал от нея, че наистина се познава от 20 години с пазарджишката бизнес дама Гинка Върбакова, която бе посочена за купувач на активите на чешката компания у нас.

"Не сме влияли на тази сделка. Първата ни оставка бе когато ЧЕЗ забавиха фактурите и при хората дойдоха по две сметки", припомни Борисов.

Според него сега има институциите и независимият регулатор КЕВР трябва да проверят сделката.

"Репутацията на правителството да не се влияе от тази продажба, с която не сме ангажирани по никакъв начин. Правилното е г-жа Петкова да даде оставка. С коалиционните партньори ще решим кой да я замести", каза Борисов.


Той подчерта, че държавата няма как да влияе и да упражнява власт над ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.

Теменужка Петкова подаде оставка заради сделката за ЧЕЗ

Енергийният министър Теменужка Петкова е депозирала оставката си пред премиера Бойко Борисов. Това съобщи тя преди минути в парламента изненадващо за всички.

Причината за това е сделката за продажбата на ЧЕЗ от семейна пазарджишка фирма.

Компания е малката фирма от Пазарджик - "Инерком груп", която е има три малки соларни мощности и трудно би могла да бъде определена като стратегически инвеститор.

Едноличен собсвеник на фирмата е Гинка Върбанова, а "Капитал" излезе с информацията, че Петкова е кума на семейството.

Пред журналисти в парламента тя отрече да им е кумувала, но призна, че се познават от 20 години.


За да няма спекулации и за да не се замесва името на премиера с грешни интерпретации, Теменужка Петкова депозирала оставката си.

Волен Сидеров откри фронт срещу Валери Симеонов

Разнобоят в “Обединени патриоти”, за който напоследък алармира единият му съпредседател – Валери Симеонов, очевидно превзема цялата управляваща коалиция ГЕРБ – “Обединени патриоти”. Самият Симеонов предупреди в последните дни, че патриотичното обединение “скърца” заради стремежа на ВМРО начело с Карсимир Каракачнов да узурпира медийното пространство за собствени цели, както и заради пасивността на шефа на парламентарната група на “Обединени патриоти” (ОП) Волен Сидеров, който не предприема нищо за изглаждане на напрежението.

Умълчалият се напоследък Сидеров внезапно се активизира и не само призна за конфликт в ОП, но обвини за него председателя на парламентарната група на Цветан Цветанов, като едновременно с това нападна Валери Симеонов. „Не е работа на Симеонов да разсъждава върху работата на парламентарната група. Ако иска да оглавява парламентарната група – да заповяда, аз мога да отида на негово място. И всеки да си гледа работата. Ако той иска да менторства и да казва какво трябва да се случва навсякъде, това не е правилно”/, коментира преди ден Волен Сидеров пред партийната си телевизия “Алфа”.

Цеко е достатъчно богат, за да се грижим ние за неговите интереси

Според него вицепремиерът Симеонов, който е основният двигател в правителството за разширяването на ски зоната в Банско чрез спешни промени в плана за управление на Национален парк “Пирин”, предизвикали граждански протести, обслужва олигархични интереси. „Ние (ОП) влязохме в тази управляваща коалиция “не за да правим лифтове, пързалки, ски писти и писти за шейнички, влязохме да вдигаме доходите, това беше нашата основна цел, да вдигаме стандарта на българите. „А не да се грижим откъде ще мине лифтът и фирмата офшорна с Георгиус Георгиу от Кипър, назначен да прикрива истинския собственик, дето в крайна сметка Борисов му каза името – Цеко, да се грижим за неговите интереси. Той е достатъчно богат Цеко, за да се грижим ние като патриотична формация да прокарваме закони в негова полза. „Айде моля ви се, ако обичате, колеги в изпълнителната власт, главно към двамата вицепремиери се обръщам, да отклоним поглед от лифтовете, плажовете дискотеките, пинакотеките и да почнем да мислим за прехраната на българина”, призова Сидеров.

“Другият вицепремиер пък се е вторачил в самолети”, продължи той, визирайки министъра на отбраната Каракачанов. Към него също бе отправен конкретен съвет: Ние сме дали на САЩ военни бази, не плащат нула, айде ако обичат да подарят 20 самолета, а не да искат 2 милиарда от измъчения българин. Има парламентарна група, тя работи много добре под мое ръководство, балансът е налице, каза в заключение Сидеров.

Откритият от него фронт срещу зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов визира и нещо като заговор между Валери Симеонов и Цветанов за ратифициране на Истанбулската конвенция. “Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов беше главният, който работеше за приемането на Истанбулската конвенция. Ако не бях заявил категорично, че групата на Обединени патриоти е против конвенцията, и ГЕРБ не я бяха оттеглили, тя можеше да бъде препъни камък в отношенията между коалицията на Обединени патриоти с ГЕРБ. Когато аз заявих, че няма да я подкрепим, Цветанов вече беше подработил лидера на НФСБ, и от тях започнаха да се чуват гласове, че ако има придружаващи декларации може и да мине. Тогава се разгневих и казах, че това може да е краят на коалицията. Ако Цветанов продължава да работи за тази конвенция, това означава,че той работи срещу правителството на ГЕРБ и ОП”, предупреди Волен Сидеров.

Самият Валери Симеонов никога не е подкрепял Истанбулската конвенция, но обяви за “глупотевина” поискания от Каракачанов референдум за гей браковете. “Много обичам бивши комунисти от МВР да разсъждават за комунизъм”. Лидерът на “Атака” обаче обвини Цветанов и затова, че действал като “координатор” и отклонявал важни теми, като вместо това се занимавал с отстраняването на зам.-председателя на парламента от БСП Валери Жаблянов, който оправдава политическите убийства на Народния съд през 1945 г.

Това е загуба на парламентарно време, каза Сидеров в четвъртък пред БНТ, пояснявайки защо народните представители от “Атака” не са участвали в обсъждането и гласуването на оставката на Жаблянов. “Много обичам бивши комунисти от МВР да разсъждават за комунизъм”, заяви Сидеров по адрес на Цветан Цветанов. По думите му Цветанов действа като “координатор”, който умишлено размивал чрез незначителни теми тип “дъвка” важните за обществото въпроси: “Например, закона за българския език, който сме подготвили отдавна. Промените в състава на КЕВР, които вдигнаха цената на водата. Тези теми не са важни за председателя на групата на ГЕРБ, за него е важно да отстрани зам.-председателя на Народното събрание, защото ставало дума за Народния съд. Господин Цветанов е овладял тактиката да отклонява важните теми. Аз по принцип „много обичам бивши комунисти от МВР“ да разсъждават за комунизъм, социализъм и Народен съд”, коментира Сидеров. Не влизал в сблъсък с Цветанов, защото не сме на едно ниво.

Той заяви още, че не влиза в сблъсък с Цветан Цветанов, защото не са на едно ниво – Цветанов не бил прочел толкова книги, колкото той. Според него можело да се стартират енергийни проекти, но ръководството на ГЕРБ предпочита да се занимава с философски въпроси. Шефът на “патриотите” в парламента изрече всичко това два дни след съвместното заседание на групите на ГЕРБ и ОП, на което според Цветанов решили с консенсус да бъдат отговорни при изразяване на лично мнение, за де не се създава впечатление за противоречия между тях. От изказването на Цветанов се разбра също, че предстои заседание на политическия съвет на управляващата коалиция, на което ще бъдат обсъдени две теми, по които не е постигнат консенсус, но отказа да каже кои са.

Цветанов се въздържа да коментира обвиненията на Сидеров в четвъртък. “Уважавам всяко различно мнение. Когато има подобни изводи или упреци към мен, специално от коалиционни партньори, не очаквайте от мен да давам отговори през медиите.* Докато не разговарям с Волен Сидеров, няма да коментирам темата. Не смятам, че трябва да бъдем генератори на изкуствени скандали в обществото и в парламентарното мнозинство”, каза пред репортери председателят на ПГ на ГЕРБ.

Напрежението между ГЕРБ и “Обединени патриоти” досега не беше на дневен ред, за разлика от разправиите между ВМРО, НФСБ и “Атака”. Още при преговорите за съставяне на правителство с ГЕРБ се заговори, че националистите са пред разпад, но очевидно участието във властта се оказа добра спойка и месеци наред лидерите на трите партии демонстрираха солидарност помежду си, когато някой от тях бе атакуван. Най- прилежен в тройката е бившият клиент на прокуратурата Волен Сидеров, който тотално прекрати агресията и театралните си изцепки.


Това, което се случи зад кадър е, че “Атака” открито вкара в управлението кадри, свързани с ДПС и Делян Пеевски, а Каракачанов прокарва същите интереси, но по-прикрито. Валери Симеонов кара по своя волна програма и политическият му дневен ред често се разминава както с този на премиера Бойко Борисов, така и на правителството, а очевидно – и на собствената му коалиция ОП.

по Медиапул

На тази дата: 23 февруари 1905 г. създават първия „Ротари” клуб

Пол Харис създател на Ротари клуб.
1905 г. в Чикаго адвокатът Пол Харис и трима други бизнесмени създават първия „Ротари” клуб. С днешна дата могъщата организация има претенцията да събира на едно място лидери, които доброволно отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света.

Във вечерта на 23 февруари 1905 г. никой от участниците в първата ротари сбирка не е толкова смел в мечтите си. Пресилена е дори думата „сбирка” за неформалната среща на четирима приятели в офиса на един от тях. Домакин е минният инженер Густавус Лоер. Карето се събира по идея на адвоката Пол Пърси Харис. Останалите участници в срещата са търговецът на въглища Силвестър Шийл и Хирам Шори - предприемач от шивашкия бизнес. Идеята е сбирките им да стават всяка седмица, а членовете да се редуват като домакини. Мотор на движението е Пол Харис.

В началото на 90-те години на 19 в. Харис завършва право, но вместо да се озове в адвокатска кантора, той тръгва на пътешествия. През следващите пет „скитнически” години подхваща какво ли не - репортер в „Сан Франциско Кроникъл”, актьор, играч на борсата, каубой, берач на грозде, пътуващ търговец на мрамор и гранит, нощна смяна в хотел. През 1896 г. Пол Харис вече е в Чикаго и подхваща адвокатска практика. Чувства се самотен, защото няма познати извън работата си. Един ден негов клиент го кани на вечеря. След хапването двамата тръгват на разходка и домакинът запознава Пол с всички търговци в квартала. В този момент на Харис му хрумва идеята за създаване на общност от бизнесмени, основана на приятелството и помощта. Години по-късно клубовете са факт.

През 1910 г. Ротари свиква първия си конгрес в Чикаго и шестнадесетте съществуващи тогава клуба се обединяват като Национална асоциация на Ротари клубовете. Първият клуб извън границите на САЩ е основан в Канада през 1911 г. С това Ротари става международен. По-късно същата година е създаден клуб и в Лондон. Веднъж преминало Атлантика, движението бързо се разраства, в резултат на което на конгреса в Минесота, през 1912 г. организацията вече се нарича Международна асоциация на клубовете Ротари и по-късно през 1922 г. името й е съкратено на Ротари интернешънъл.

Първият Ротари клуб в страна, в която не се говори английски, е сформиран през 1916 г. в Хавана, Куба. Ротари става наистина световна организация след 1920 г., когато движението достига до Южна и Централна Америка, Африка, Австралия и Азия.

Първата емблема на Ротари е обикновено колело на каруца в момент на движение като символ на „цивилизация и движение”. През 1923 г. колелото с 24 зъбци и шест спици се възприема за символ, като се добавя и ключ на оста, за да покаже, че колелото е работещо, а не в застой. На конгреса в Далас, Тексас, през 1929 г. е представено официалното описание на емблемата. Кралското синьо и златно са избрани за официални цветове на Ротари, а флагът на Ротари е бял с колелото, изобразено в средата.

Вицове, февруари 2018 г.

Паркиране пред магазин за алкохол.
- Какво работиш?
- Шия парашути.
- Брей, много отговорна работа!
- Не мисля, досега никой не се е оплакал.

***

Можете да съблазните мъж, който има вярна жена. Можете да съблазните мъж, който има сексапилна любовница, но не можете да съблазните мъж, който има шише ракия и точно си е нарязал салатката...

***

Български министър е на посещение в Италия. След деловата част италианският му колега го кани на вилата си. Нашият човек е учуден от прекомерния лукс и пита италианеца:
- От наследство ли получи такова богатство, че си построил такъв палат?
- Не! - отговорил италианеца.
- Ама виждаш ли оная магистрала?
- Да! - кима нашият....
- Е, асфалтът и е вместо 15 см. само 14. Оттам са паричките за виличката.
След време италианецът връща посещението и след деловата част е поканен на гости във вилата на българския министър. Какво да види? Не е палат, а дворецът на персийския шейх - водоскоци, градини, фонтани, басейни, тенис-кортове...
- Е, не, откъде тия пари? - пита италианецът.
- Виждаш ли оная магистрала?
- Не! Не я виждам! - кокори се чужденецът.
- Именно! Оттам са!

***

Гадателка предсказва съдбата на млада жена:
- Скоро ще се запознаеш с млад и красив мъж и ще живееш с него в съвършена хармония!
- Хм, това е страхотно... А може ли да ми предскажете как ще реагира съпругът ми?

***


Жена ми е на две диети едновременно, защото не може да се наяде с една.

четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Гинка Върбакова от Пазарджик купува бизнеса на ЧЕЗ

Надзорният съвет на чешката енерго компания ЧЕЗ даде предварително одобрение за продажбата на българските активи на компанията, съобщи Ройтерс.

У нас дружеството държи най-голямото енергоразпределително предприятие у нас. ЧЕЗ доставя ток на територията на 10 области в страната от Западна и Централна България, включително и в столицата София.

Според Ройтерс ЧЕЗ е започнал ексклузивни преговори с един от кандидатите, който има активи във възобновяеми енергийни мощности, а цената се очаквала да бъде "няколкостотин милиона евро".

Чешки медии назовават и името на избраната компания - малката фирма от Пазарджик "Инерком груп", която е има три малки соларни мощности и трудно би могла да бъде определена като стратегически инвеститор.

Иде реч за семейна компания, която е еднолична собственост Гинка Върбакова, чиято кума според вестник "Капитал" е министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Иначе активите на "Инерком груп" са изключително скромни. За 2016 г. те са на стойност от 90 000 лева, а дружеството е отчело загуба от 11 000 лева.

Как и с какви пари едно толкова малко предприятие ще купи бизнеса на ЧЕЗ у нас изобщо не е ясно. Неофициално се знае, че чехите са готови да продадат бизнеса си у нас за не по-малко от 300 милиона евро.


ЧЕЗ наскоро продаде и ТЕЦ-Варна за 50 милиона евро на фирмата "Сигма" ООД на бившия транспортен министър Данаил Папазов.